Csatlakozz csapatunkhoz!


Gyakran felmerülő kérdések a tagsággal kapcsolatban.

1.Mi a MOSZ?
A MOSZ a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének rövidítése. Jogilag önálló, közhasznú társaság, amelynek 4 helyi bizottsága van az ország 4 orvosegyetemén (Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged). Az Orvostanhallgató Egyesületek Nemzetközi Szövetségének, az IFMSA-nek (International Federation of Medical Students' Associations) tagszervezeteként fejti ki tevékenységét. Célja többek között, hogy hozzájáruljon a széles látókörű, modern szemléletű, már a pályájuk kezdetén értékes hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező orvosok képzéséhez a magyar egészségügy színvonalának emelése érdekében.
Lásd bővebben: az Alapszabályban >>>
Tudj meg többet: Egyesületünk történetéről >>>

2.Ki lehet MOSZ tag?
Bármely olyan orvostanhallgató tagja lehet a MOSZ-nak, aki a 4 magyarországi orvostudományi egyetem valamelyikének általános orvos szakos hallgatója függetlenül attól, hogy állami finanszírozott, vagy költségtérítéses képzésben vesz részt, illetve függetlenül az állampolgárságtól és a képzés nyelvétől.

3.Minden orvostanhallgató alanyi jogon MOSZ tag?
Nem. A tagság feltétele (az 1. pontban meghatározott feltételeken kívül) az éves tagsági díj befizetése, amely 1. és 2. éves hallgatók számára 300 Ft, felsőbb éveseknek 600 Ft. A tagság felfüggesztésére, egyesületből való kizárásra szükség esetén a Közgyűlés jogosult.

4.Lehet-e MOSZ tag bárki más, aki nem orvostanhallgató?
Csupán a tagsági díj befizetésével NEM. Az alapszabály szerint azonban a MOSZ-nak lehetnek pártoló és tiszteletbeli tagjai. Pártoló tagok azok a személyek lehetnek, akik egy általuk meghatározott összeggel támogatják a MOSZ-t. Tiszteletbeli tagokat a Közgyűlés, illetve a Küldöttgyűlés választhat. A pártoló, valamint a tiszteletbeli tagok a MOSZ gyűléseken tanácskozási joggal vehetnek részt.

5.Hogyan lehetek MOSZ tag?
Ha valamelyik szegedi orvostanhallgató a Szegedi Orvostanhallgatók Egyesületének tagja szeretne lenni, semmi más dolga nincs, mint a tagsági díjat befizetni az SZTE ÁOK HÖK Irodán (6720, Szeged, Apáthy u. 4.), annak nyitva tartása idején, valamint jelentkezni annál a koordinátornál (elérhetőségek megtalálhatók a honlapon), akinek a munkája érdekli őt.

6. Miért is csatlakozz a SZOÉ-hoz?

A Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége 27 éve alakult az orvostanhallgatók szakmai képzésének biztosítására. Kiterjedt külföldi és hazai kapcsolatokkal rendelkezik a cseregyakorlatok lebonyolításához. A Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete a másik 3 egyetemi bizottsággal együtt arra törekszik, hogy a hallgatók hasznosan tölthessék el szabadidejüket.

Ha szeretnél szakmai cseregyakorlatokon résztvenni, ha szeretnéd elsajátítani az orvos-beteg kommunikáció titkait szakmai fejlődésed közben, ha szeretnél új embereket (legyen az vadidegen, karunk hallgatója vagy külföldi cserediák) megismerni, akkor csatlakozz hozzánk!
Fent említettekkel és sok más egyéb érdekes lehetőséggel várunk Téged is sorainkba.

7. Mely munkacsoportok várják segítséged?

. Csereprogramok:
. - Cseregyakorlat - IFMSA külföldi cseregyakorlati helyeire pályázhatsz harmadévtől, de a külföldről érkező hallgatók programjainak szervezésében már idén is részt vehetsz mint contact person (CP)
. - Tudományos cseregyakorlat - A csere TDK pályázat négy hetes külföldi tanulást tesz lehetővé, ha legalább fél éve foglalkozol tudományos diákköri témával
. - Erasmus - Hosszabb ideig támogatott külföldi szakmai gyakorlatot intézik

. Prevenció - Egészségnevelő és reproduktív prevenciós programjait tervezik és vitelezik ki. Ezen felül számos, év közben tartandó, egészségügyi évfordulóra szerveznek nyílt napokat. (pl.: AIDS nap, Szolidaritás éjszakája, Tumorprevenciós nap, fesztiválok stb.)

. Elsősegély - Szegedi iskolákban oktatunk elsősegélyt valamint különböző rendezvényeken hívjuk fel a figyelmet az elsősegélynyújtás fontosságára (pl.: Szegedi Sürgősségi Nap, Szegedi Cserkésznap, fesztiválok stb.)

. Teddy Maci Kórház - Gyereknek mutatja be játékos formában az egészségügy világát orvostanhallgatók segítségével :)

. Mediwell - Kortárssegítő baráti társaság, kikhez bátran fordulhatsz bármilyen problémád adódik tanulmányaid vagy magánéleted során


Amennyiben csatlakozol, a SZOE Tisztségviselői fogják segíteni és koordinálni munkádat.
Amennyiben csatlakozol, a SZOE Tagjaival fogsz megismerkedni és együtt dolgozni.

Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet: