Egyesület > Felpítés
                                                                                                                    Országos Bizottság Tisztségviselői >>>

                                                                                                                                            Egyesület Története >>>

                                                                                                            Korábbi Évek Tisztségviselői 2008-2009 >>>

                                                                                                            Korábbi Évek Tisztségviselői 2009-2010 >>>


MOE SZHB Tisztségviselői 2010/2011 tanévben


Az Elnökséget a Közgyűlés választja a tanév elején. Az Elnökség tagjainak kötelessége az Alapszabálynak és a Közgyűlési döntéseknek megfelelően, a Szervezet érdekeit szem előtt tartva, a Szervezet javát szolgálva tevékenykedni, dönteni, a Szervezet tevékenységét ennek megfelelően szervezni.
Elnökség jogosult minden olyan kérdésben dönteni, mely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség szavazati jogú tisztségviselői:
- Elnök (Nemzetközi megnevezés: President),
- Általános elnökhelyettes (Nemzetközi: Vice President),
- Gazdasági elnökhelyettes (Nemzetközi: Vice President for Financial Affairs and Treasurer),
- Humánerőforrás koordinátor
- Beutazásért felelős helyi cseregyakorlat koordinátor (Nemzetközi: Local Exchange Officer for incoming students, LEO-in),
- Kiutazásért felelős helyi cseregyakorlat koordinátor (Nemzetközi: Local Exchange Officer for outgoing students, LEO-out),
- Helyi tudományos cseregyakorlat koordinátor (Nemzetközi: Local Officer of Research Exchange, LORE),
- Helyi egészségfejlesztési koordinátor (Nemzetközi: Local Public Health Officer, LPO)
- Helyi reproduktív-egészségügyi koordinátor (Nemzetközi: Local Officer for Reproductive Health including AIDS, LORA)
- Helyi oktatásügyi koordinátor (Nemzetközi: Local Officer for Medical Education, LOME)
- EMSA koordinátor, (Nemzetközi: European Medical Students' Association Local Coordinator, EMSA LC).
- Elsősegély koordinátor
- Teddy Maci Kórház koordinátor
- Erasmus koordinátor
- Mediwell koordinátor
- Informatikai koordinátor

 Elnök
 Altorjay Ábel

VI. éves vagyok, korábban SCOPH asszisztensként a különféle évközi prevenciós programokon és fesztiválokon történő prevenciós tevékenységek szervezésében vettem részt, ily módon szereztem betekintést az egyesület egészének munkájába.

Jelenleg a MOE helyi bizottságának vagyok az elnöke. Célom, az egyesület prevenciós/cserés tevékenységeinek minél több médiacsatornán keresztül történő népszerűsítése az orvostanhallgatók és a laikusok körében egyaránt, hiszen tevékenységi körünk bővítése, és az utánpótlás is csak így biztosítható.

  E-mail: altorjayabeltamas@gmail.com
 
 Általános
 Elnökhelyettes

 Németh János

Harmadik éve vagyok aktív tagja a MOE SZHB-nak, ezelőtt elsősegély koordinátor asszisztensként és cseregyakorlat asszisztensként dolgoztam. Idén az lesz a feladatom, hogy pályázatok megírásával gyarapítsam az egyesület számláját, s ezt a pénzt elektronikai eszközökbe, gimnáziumi oktatásba valamint oktatási segédanyagokra fordítsuk.

  E-mail: acetilkolin07@hotmail.com
 
 Gazdasági
 Elnökhelyettes

 Botos Viktória

III-adéves orvostanhallgató vagyok. Két éve dolgozom az alelnökkel és az elnökkel, biztosítva az egyesület munkájának folytonosságát. Ez idő alatt hivatalosan elsősegély koordinátor asszisztensként munkálkodtam. Idén megválasztottak, hogy én lássam el a gazdasági elnökhelyettesi posztot a Szegedi Helyi Bizottságban. A MOE SZHB pénzügyeivel foglalkozom, ami nagyjából ugyanazzal a feladatkörrel jár, mint amit Bitay Zsolt lát el a Hallgatói Önkormányzatban, vagyis az egyesület malmára hajtom a vizet :).

Továbbra is szívesen fotózom szabadidőmben az egyesület rendezvényeit, valamint ha időm engedi a rendezvények szervezésében és a plakátok kivitelezésében is részt veszek. Szívemhez legközelebb az informatikai részleg áll, legszívesebben azzal a team-el kreatívkodok sokat (Jani és kutyája). Ha bármilyen kérdésetek van, forduljatok hozzám bizalommal!  E-mail: botos.viki@gmail.com
 
 Humánrerőforrás
  Koordinátor

 Benák Attila

Harmadéves hallgató vagyok. Az idei évben én fogom betölteni az újonnan létrehozott humán erőforrás koordinátori tisztséget. Az egyesület tagjainak tevékenységeit, különböző programokon való részvételeit fogom vezetni, valamint az ezekért járó pontokat vagyok hivatott regisztrálni. Mindezen információkat az internetre feltöltve mindenki meg tudja majd tekinteni a saját adatlapját, a szerzett pontokkal együtt. Ezen rendszer egyértelműségénél fogva remélhetőleg minimálisra csökkenthető a cseregyakorlatos pályázatoknál felmerülő problémák.

  E-mail: batinho@freemail.hu
 


Országos Tisztségviselők

 Nemzetközi
 tudom. cseregyak.
 Koordinátor
 NORE

 Kemény Lajos

IV. éves orvostanhallgató vagyok. Két éve csatlakoztam a MOE-hoz, ahol eddig a helyi cseregyakorlatok szervezésével foglalkoztam. Idén, mint Országos Csere-TDK Koordinátor, legfontosabb feladatom a csere-TDK szerződések kötése más országokkal, illetve a csere-TDK program szervezése a négy magyar orvostudományi egyetem között.

Amennyiben egyéni, a csere-TDK pályázatban nem szereplő országokba szeretnétek csere-TDK szerződéssel utazni (unilaterális szerződést kötni egy IFMSA.net adatbázisban szereplő projektre), keressetek minél hamarabb, igyekszek segíteni, ha tudok!

  E-mail: nore@humsirc.hu
 
 Egészség-
 fejlesztési
 Koordinátor
 NPO

 Horváth Kitti

A Magyar Orvostanhallgatók Egyesületének munkájába másodévesen kapcsolódtam be. Harmadévesen a Szegedi Helyi Bizottság Általános elnökhelyettese lettem, majd az ezt követő két évben az Országos Bizottság egészségfejlesztési koordinátori tisztségét töltöttem be.

Helyi szinten igyekszem segíteni valamennyi prevenciós rendezvényünk szervezésében, mint például az Egészségnap, az AIDS világnapja, a Tumorprevenciós Nap vagy éppen az Árvízi Emléknap. Az évek során részt vettem több, a szexuális egészség megőrzésével foglalkozó nemzetközi táborban, így azóta ebben a témakörben tartok gimnáziumi tanórákat, illetve kortársoktató-képzéseket országszerte. Továbbá a 2009/2010-es tanévben az Egyesület Kari Tanács tagja voltam.

Mint országos tisztségviselő feladataim közé tartozik a Szegedi Helyi Bizottság képviselete a küldöttgyűléseken, illetve tavaly lehetőségem nyílt hazánkat az IFMSA világtalálkozóján is népszerűsíteni. A mindennapokban pedig a négy orvosi egyetem egészségfejlesztő munkáját igyekszem összeegyeztetni, az új lehetőségeket felkutatni és azokat minél sikeresebben kihasználni.

  E-mail: kittidream@gmail.com
 


SCOPE

 Bejövő cseregyak.
 Koordinátor
 LEO-in

 Bálint Lenke

IV. éves orvostanhallgató vagyok, a MOE Szegedi Helyi Bizottságában harmadik éve tevékenykedek. Először "contact person"-ként (CP) ismerkedtem meg a cseregyakorlat részleggel, majd következő évben Kimenő cseregyakorlat koordinátor asszisztens lettem, ebben az évben pedig koordinátori tisztséget töltök be.

Legfőbb feladatom a szakmai gyakorlati idejüket Szegeden töltő külföldi orvostanhallgatók fogadása, segítése. E tevékenységem mellett a kimenő cseregyakorlatokkal kapcsolatos ügyek szervezésében is közreműködök, segítve a Kimenő cseregyakorlat koordinátort.

                                       


  E-mail: balintlenke0205@gmail.com
 
 Bejövő cseregyak.
 Koordinátor assziszt.
 LEO-in assist.

 Rácz Attila


  E-mail: ravy@freemail.hu
 
 Bejövő cseregyak.
 Koordinátor assziszt.
 LEO-in assist.

 Zelenyánszki Márk


  E-mail: darksidedota@freemail.hu
 
 Kimenő cseregyak.
 Koordinátor
 LEO-out

 Szelezsán Dávid

III. éves vagyok, a MOE munkájával 2009 nyarán ismerkedtem meg. A cseregyakorlatosok munkájába nyertem betekintést. Először "contact person"-ként (CP), majd a bejövő koordinátor asszisztenseként vállaltam részt a beutazó hallgatók segítésében. Az idei évtől mint kimenő cseregyakorlat koordinátor tevékenykedem az egyesületben. Fő feladataim közé tartozik a külföldi cserehelyeink elosztásának koordinálása. Ami a pályázat kiírásában, lebonyolításában, továbbá az Elosztó megszervezésében nyilvánul meg. Másik fontos feladatom a külföldi cseregyakorlatok népszerűsítését segítő "Külügyi Est" rendezvényünk megszervezése, ahol hasznos információkkal szolgálunk a külföldi gyakorlatokkal kapcsolatban. Ezen tevékenységeim mellett, a Bejövő cseregyakorlat koordinátor munkáját is segítem.

                                       

  E-mail: szelezsandavid@mailbox.hu
 
 Kimenő cseregyak.
 Koordinátor assziszt.
 LEO-out assist

 Vörös Krisztina


  E-mail: voros.krisztii@gmail.com
 
 Kimenő cseregyak.
 Koordinátor assziszt.
 LEO-out assist

 


  E-mail: ---
 


Erasmus

 Koordinátor
 Major László

VI. éves hallgató vagyok, az Erasmus programmal 2007 szeptembere óta foglalkozom, mint hallgatói koordinátor. A kar Erasmus koordinátora Dr. Jánossy Tamás docens Úr.

Az Erasmus a Socrates programnak a felsőoktatás fejlesztésére irányuló alprogramja, mely pályázati lehetőségeket teremt a hallgatóknak. Az Erasmus az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja. 1987 óta működik és mostanáig több mint 2,3 millió egyetemi hallgató mobilitását segítette elő Európában. Az egykori Erasmus hallgatók szerint az Erasmus tapasztalat a végzés utáni munkakeresést is megkönnyítette számukra.

A program konkrét célja mennyiségében és minőségében növelni a:
   - Hallgatói és oktatói mobilitást
   - Nemzetközi projektek számát
   - Felsőoktatási intézmények közötti együttműködést

Ezek elősegítésére tanulmányi és szakmai ösztöndíjak állnak rendelkezésre, melyek időtartama 3-12 hónapig terjed. A célországok között szinte valamennyi európai ország megtalálható. Az Erasmus ösztöndíjas hallgatóknak lehetőségük nyílik intenzív nyelvkurzusokban (EILC) való részvételre, aminek költségeit az elnyert ösztöndíj fedezi, de erre külön kell pályázniuk.

Munkámmal igyekszem a hallgatók kiutazását megkönnyíteni. Kérdéseitekkel forduljatok hozzám bizalommal.

  E-mail: lszlmajor@yahoo.com
 
 Koordinátor assziszt.
 


  E-mail: ---
 
 Koordinátor assziszt.
 


  E-mail: ---
 


SCORE

 Csere TDK
 Koordinátor
 LORE

 Nógrády Miklós

IV. éves orvostanhallgató vagyok. Elsősként kezdtem a MOE-ban dolgozni "contact person"-ként. A 2008-2009-es tanévben Bejövő cseregyakorlat koordinátor assistként dolgoztam. A 2009-2010-es tanévben pedig Bejövő cseregyakorlat koordinátorként folytattam a munkát a MOE-nél. Idén Csere-TDK koordinátorként folytatom a munkát. Fő feladatom a csere-TDK programmal ide érkező külföldiek fogadása, és a kimenő diákokkal kapcsolatos feladatok intézése.

  E-mail: nogradymiklos@gmail.com
 
 Csere TDK
 Koordinátor assziszt.
 LORE assist.

 


  E-mail: ---
 
 Csere TDK
 Koordinátor assziszt.
 LORE assist.

 


  E-mail: ---
 


SCOPH

 Egészségfejlesztés
 Koordinátor

 Siklósi Réka

V. éves hallgató vagyok, és idén a helyi bizottságban az Egészségfejlesztési koordinátor tisztséget töltöm be.

Az egyesületi munkában első éves koromtól részt veszek, először a Teddy maci kórház programjaiba kapcsolódtam be, később pedig a prevenciós rendezvények, fesztiválok szervezésébe, illetve egészségnevelői órákat tartok 12-18 éves gyerekeknek, tavaly pedig a Teddy maci kórház asszisztenseként segítettem a koordinátor munkáját.

Az én feladatom az első félévben a Füstmentes nap megszervezése, a Szolidaritás ékszakáján való részvétel, a második félévben pedig a Roma kultúrális fesztiválon, Egyetemi Egészségnapon, Árvízi Emléknapon való részvétel, a Tumorprevenciós nap megszervezése. Nyáron pedig a fesztiválokon képviseljük az egyesületet. E mellet szoros az együttműködés a Reproduktív egészségfejlesztési koordinátorral, akivel segítjük egymás munkáját, illetve sok segítséget kapunk a Magatartástudományi Intézettől, mivel Barabás tanárnő minden rendezvényünk szervezésében gondos szakmai felügyeletet nyújt.

Ha valakinek van kedve csatlakozni a csapathoz mindenkit szeretettel várunk, hiszen utánpótlásra mindig szükség van!

                                       
                                       

  E-mail: siklosi@tvnetwork.hu
 
 Egészségfejlesztés
 Koordinátor assziszt.

 Papp Letícia


  E-mail: leticiapapp@gmail.com
 


SCORA

 Repr. Egészségfejl.
 Koordinátor

 Mézes Mónika

Harmadik éve vagyok tagja a MOE Szegedi Helyi Bizottságnak. Tevékenységemet a Teddy Maci Kórházban kezdtem, ott ismertem meg a MOE- t, majd idővel egyéb prevenciós kampányokon, egész napos programokon vettem részt egészségfejlesztés, szexuális felvilágosítás témakörben. A reproduktív egészségügy főként a következő témákat öleli fel: az emberi nemi működés megismerése, pubertáskori változások, nemi úton terjedő betegségek, fogamzásgátlás, abortusz, szexualitás, stb.

A témákat általában iskolai előadások keretein belül, főként 12- 18 éves fiatalokkal ismertetjük meg. Főbb kampányunk az AIDS- nap, mellyel a Magyarországon is jelenlevő problémára, a megelőzésre, a betegséggel kapcsolatos tévhitek tisztázására törekszünk.

                                       
                                       
  E-mail: dundi86@gmail.com
 
 Repr. Egészségfejl.
 Koordinátor assziszt.

 Horváth Judit


  E-mail: baszileusz@freemail.hu
 
 Repr. Egészségfejl.
 Koordinátor assziszt.

 Rózsa Tamás


  E-mail: tomthony@gmail.com
 


Elsősegély

 Koordinátor
 Kovács Ágnes

Harmadik éve veszek részt az egyesület munkájában és immár második éve töltöm be az elsősegélynyújtó koordinátori tisztséget, előtte koordinátor asszisztens voltam.

Fő célomnak tartom megismertetni a laikusokkal, miként tudnak hatékonyan és szakszerűen elsősegélyt nyújtani másoknak, hiszen a legnagyobb értékünk az egészségünk és az életünk, mely gyakran csak pár percen múlik.

Az idei évben több középiskolában fogunk elméleti és gyakorlati órákat tartani, valamint csoportommal részt veszünk különböző rendezvényeken is, mint például a Cserkésznap.

Ha Te is fontosnak tartod, hogy a lehető legtöbb ember tudjon szakszerűen elsősegélyt nyújtani, és akár szívesen oktatnád is őket erre, csatlakozz a csoportunkhoz, minden új embert szívesen fogadunk!

                                       
                                       

  E-mail: pisze88@citromail.hu
 
 Koordinátor assziszt.
 Gedei Nóra


  E-mail: gedeinora@gmail.com
 
 Koordinátor assziszt.
 Till Zsolt


  E-mail: ---
 


Teddy Maci Kórház

 Koordinátor
 Haskó Zita

IV. éves orvostanhallgató vagyok, 2006 óta aktívan tevékenykedem, mint Teddy Maci doktor. A Teddy Maci Kórházzal óvodákat látogatunk meg, ahol a gyerekeknek játékos módon mutatjuk meg orvosi műszereket, eszközöket, velük együtt gyógyítjuk meg "beteg" plüssmackójukat. A program célja, hogy segítsünk legyőzni a gyerekek fehér köpenytől való félelmét, segítsünk kialakítani a későbbi jó orvos-beteg kapcsolat alapját. Koordinátorként feladataim az óvodákkal való kapcsolattartás, a látogatások megszervezése, új, lelkes Teddy Maci doktorok toborzása.

                                       

  E-mail: haskozita@gmail.com és tmkszeged@gmail.com
 
 Koordinátor assziszt.
 Pócs Dávid


  E-mail: ---
 
 Koordinátor assziszt.
 Ruzsa János


  E-mail: ---
 


LOME

 Oktatásügy
 Koordinátor

 Dányi Orsolya

IV. éves vagyok, és tavalyelőtt kezdtem el az oktatásügyi szekcióban dolgozni. Tavaly asszisztensként dolgoztam. Megszerveztük a TDK estet, ami az intézetek részéről nagy érdeklődést váltott ki, de sajnos a diákok nem szereztek róla tudomást, így kevesen jöttek el. Idén erre nagy hangsúlyt szeretnék fektetni.

A TDK előadások alakalmával ide látogató, főként romániai hallgatóknak programokat szerveztünk, annak érdekében, hogy ez alatt a rövid idő alatt minél több mindent megismerhessenek Szegedből. Szerencsére ezek nagyon jól sikerültek és úgy tűnt mindenki kedves emlékekkel tért haza.

Tavaly másodjára szerveztük meg a Pub Med tanfolyamot, melynek során az érdeklődők elsajátíthatták a tudományos internetes adatbázisok kezelésének fortélyait.

Idén szeretnénk még a második félévben egy jelnyelvi tanfolyamot indítani. Ez a project még szervezés alatt van.

Tavasz végére és nyárra az a munkánk, hogy megszervezzük a szeptember elejére tervezett tankönyvbörzét, ami a többi egyetemen már nagy sikert aratott.

  E-mail: danyi_orsi@hotmail.com
 
 Oktatásügy
 Koordinátor assziszt.

 


  E-mail: ---
 


EMSA

 Koordinátor
 Balázs Erika

Harmadik éve vagyok tagja az egyesületnek. Kezdetben az Elsősegély csoporthoz majd a Teddy Maci Kórház tevékenységeihez csatlakoztam.

A European Medical Students' Association (EMSA) számos programot szervez, amelyek közül kiemelnék néhányat amelyet érdemes lenne nálunk is meghonosítani:

A Best Buddy Project célja, hogy orvostanhallgatókat párba állítva fogyatékos gyerekekkel illetve fiatalokkal, közösen, aktívan végezzenek különböző fejlesztő tevékenységeket s így egymás legjobb pajtásaivá, úgymond "best buddyk"-ká válva kölcsönösen tanulhassanak egymástól. A projektben résztvevők különféle tevékenységekben vehetnek részt párban vagy akár nagyobb csoportokban.

Célomul tűztem ki továbbá a Different Christmas kezdeményezéshez való csatlakozásunkat is, aminek keretében a karácsonyt kórházban töltő gyerekek számára, vagy akár a geriátria betegeinek különböző felajánlásokból érkező ajándékokat osztogatunk és karácsonyi zenével és játékokkal ünnepi hangulatot teremtünk.

Továbbá céljaim közt szerepel a Twinning Project fellendítése, a program lényege a bilaterális jellegű, külföldi orvostanhallgatókkal való meglehetősen szoros és személyes kapcsolat létrehozása.

Emellett a Movies & Medicine estek rendszeresítése, melynek során az adott este filmjének témájához szaktekintélyt hívnánk egy kötetlen kerekasztal-beszélgetésre.

Ezek az új tervek csak a ti közreműködésetekkel jöhetnek létre. Várom minden tettre kész, ötletgazdag orvostanhallgató jelentkezését, elsőtől a hatodévesig.

  E-mail: baleri@hotmail.com
 
 Koordinátor assziszt.
 


  E-mail: ---
 


Mediwell

 Koordinátor
 Markó Gábor

IV. éves vagyok, a 2008-ban létrejött Mediwell - Kortárssegítő csoport egyik alapító tagja. Akkortól kezdve különböző tréningeken veszünk részt, mely segít minket, hogy a feladatainkat szakszerűen lássuk el. Ezután, illetve a mai napig is, feladataink és programjaink köre folyamatosan bővül. Ügyeleti időpontjaink mellett - ahol képzett kortársak várják a hozzánk bizalommal forduló hallgatókat a mindennapi problémáikkal - filmklubokat, Bálint-csoportot tartunk, kerekasztal beszélgetéseket szervezünk. 2009 elejétől vagyunk a MOE SZHB egyik munkacsoportja. Ha érdekelnek a programjaink, a csoportok, vagy szeretnél részt venni a munkában keress meg bármikor!

  E-mail: markogabor88@gmail.com
 
 Koordinátor assziszt.
 Varga Kriszta Dorina


  E-mail: vakrido@gmail.com
 


Informatika

 Koordinátor
 Borbás János

Harmadéves orvostanhallgató vagyok. Két éve létezik az informatikai koordinátori tisztség, melyet a két év alatt jómagam töltöttem be. Harmadik alkalommal is megválasztottak ezen tisztség ellátására, amit köszönök anyukámnak és a produceremnek.

Az informatikai koordinátor név igen lekicsinylő ennek a varázslatos egyesületi szerepnek. A gondnok, sokkal inkább fedné az igazságot, de nem vagyok annyira alkesz és még orvosi egyetemre is járok, szóval ez a név sem stimmel. Munkám java részt a creative technology iparágba sorolható. Nekem kell kitalálni, hogy miként valósíthatnám meg az egyesület 21. századi működését. Brain stormingokat a kutyámmal és Vikivel (gazd. alelnök) szoktam tartani. A kutyám nem túl nagy segítség, Viki pedig na mind1. Szóval plakátokat tervezek és vitelezek ki, weblapot taszigálok, drága mütyűröket nyomkodok és egyesületünk rendezvényein szüleim korabeli orvos hatalmasságoknak mutathatom meg eme műtyürök működését. Szóval Multimédia Atyaúristen talán a legkifejezőbb.

Segítem a Hallgatói Önkormányzat munkáját és ők is segítik az enyémet. Régen, egy röpke órára tagja voltam a SZEFHE (SZAHE) média teamnek is (elhivatottságom azóta is töretlen). Aki úgy gondolja, hogy szívesen nevet a dolgozó embereken "informatikusként" egy egyébként komoly egyesületben, annak szívesen várom jelentkezését.

  E-mail: borbasjanos@freemail.hu
 


Felügyelő Bizottság tagjai

 Elnök
 Németh Balázs


  E-mail: blaiseszeged@gmail.com
 
 Tag
 Szabó Helga


  E-mail: szabhe@freemail.hu
 
 Tag
 Monoki Magdolna


  E-mail: monoki.magdolna@gmail.com