Egyesület > Felpítés
                                                                                                                    Országos Bizottság Tisztségviselői >>>

                                                                                                                                            Egyesület Története >>>

                                                                                                            Korábbi Évek Tisztségviselői 2008-2009 >>>

                                                                                                            Korábbi Évek Tisztségviselői 2009-2010 >>>

                                                                                                            Korábbi Évek Tisztségviselői 2010-2011 >>>


MOE SZHB Tisztségviselői 2011/2012 tanévben


Az Elnökséget a Közgyűlés választja a tanév elején. Az Elnökség tagjainak kötelessége az Alapszabálynak és a Közgyűlési döntéseknek megfelelően, a Szervezet érdekeit szem előtt tartva, a Szervezet javát szolgálva tevékenykedni, dönteni, a Szervezet tevékenységét ennek megfelelően szervezni.
Elnökség jogosult minden olyan kérdésben dönteni, mely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség szavazati jogú tisztségviselői:
- Elnök (Nemzetközi megnevezés: President),
- Általános elnökhelyettes (Nemzetközi: Vice President),
- Gazdasági elnökhelyettes (Nemzetközi: Vice President for Financial Affairs and Treasurer),
- Humánerőforrás koordinátor
- Beutazásért felelős helyi cseregyakorlat koordinátor (Nemzetközi: Local Exchange Officer for incoming students, LEO-in),
- Kiutazásért felelős helyi cseregyakorlat koordinátor (Nemzetközi: Local Exchange Officer for outgoing students, LEO-out),
- Helyi tudományos cseregyakorlat koordinátor (Nemzetközi: Local Officer of Research Exchange, LORE),
- Helyi egészségfejlesztési koordinátor (Nemzetközi: Local Public Health Officer, LPO)
- Helyi reproduktív-egészségügyi koordinátor (Nemzetközi: Local Officer for Reproductive Health including AIDS, LORA)
- Helyi oktatásügyi koordinátor (Nemzetközi: Local Officer for Medical Education, LOME)
- EMSA koordinátor, (Nemzetközi: European Medical Students' Association Local Coordinator, EMSA LC).
- Elsősegély koordinátor
- Teddy Maci Kórház koordinátor
- Erasmus koordinátor
- Mediwell koordinátor
- Informatikai koordinátor

 Elnök
 Borbás János

Negyedéves orvostanhallgató vagyok. Három éven keresztül voltam a MOE „Multimédia Atyaúristene”, de idén lefokozott a közgyűlés elnökké. Én személy szerint örülök ennek a lelkes csapatnak... mármint a MOE-nak. Úgy érzem, hogy találtam egy jó közösséget, ahol a munkám minden tekintetben számít (még ha azonnal nem is látszik) és úgy haladhatok előre a szamárlétrán, ahogy annak egy utópisztikus világban történnie kellene.

"Közepesen és jól tanuló orvostanhallgatók kulturált önboldogítása a közösség érdekében."- így tudnám összefoglalni az egyesületünket, ha a három évre visszatekintek. Nagyon sokat kaptam attól a baráti társaságtól, akikkel itt megismerkedtem. Dolgoztunk, ismerkedtünk, buliztunk és álmodoztunk együtt. Mint már említettem, az a szerencse ért, hogy idén én biztathatok mindenkit a jobb munkára, szervezhetem meg a jobb kikapcsolódási lehetőségeket és valósíthatom meg azokat a jobb működésre irányuló ábrándokat, amik eddig megfogalmazódtak bennünk. Törekedni fogok, hogy eleget tegyek az egyesület kívánalmainak és saját cél kitűzéseimnek.

Eddig és ezután is segítem majd a Hallgatói Önkormányzat munkáját és remélhetőleg majd ők is segítik a miénket. Régen, egy röpke órára tagja voltam a SZEFHE (SZAHE) média teamnek is (elhivatottságom azóta is töretlen).

Annak várom jelentkezését, aki úgy gondolja, hogy szívesen részt vállalna egy épülő közösség fejlődésében és hozzá tudna tenni a munkánkhoz!

  E-mail: borbasjanos@freemail.hu
 
 Általános
 Elnökhelyettes

 Posta Bálint

Negyedéves orvostanhallgató vagyok. Jelenleg általános elnökhelyettesként feladatom a pályázatírás, kapcsolatépítés, marketing és további menedzsment feladatok ellátása. Munkám során mindig örömmel várom az érdeklődő kérdéseket, ötleteket és véleményeiteket.

  E-mail: postabalint@yahoo.com
 
 Gazdasági
 Elnökhelyettes

 Botos Viktória

3 éve veszek részt aktívan az SZHB munkájában és immáron második éve vagyok gazdasági elnökhelyettes. Az egyesület pénzügyeivel foglalkozom, és minden egyéb felmerülő probléma (köztük a lehetetlen) megoldásával. Janival közösen dolgozunk az SZHB fejlesztésén, és próbáljuk megkönnyíteni a koordinátorok munkáját.

Továbbra is szívesen fotózom szabadidőmben az egyesület rendezvényeit.Ha kérdésetek van a lehetetlennel vagy bármi mással kapcsolatban, forduljatok hozzám bizalommal!

  E-mail: botos.viki@gmail.com
 
 Humánrerőforrás
  Koordinátor

 Benák Attila

Az idei évben is én fogom betölteni a humán erőforrás koordinátori tisztséget. Az egyesület tagjainak tevékenységeit, különböző programokon való részvételeit fogom vezetni, valamint az ezekért járó pontokat vagyok hivatott regisztrálni. Mindezen információkat az internetre feltöltve mindenki meg tudja majd tekinteni a saját adatlapját, a szerzett pontokkal együtt. Ezen rendszer egyértelműségénél fogva remélhetőleg minimálisra csökkenthető a cseregyakorlatos pályázatoknál felmerülő problémák.

  E-mail: batinho@freemail.hu
 
 Adminisztratív
  Asszisztens

 Erdős Barbara

  E-mail: erdosmormii@freemail?.hu
 


Országos Tisztségviselők

 Nemzetközi
 tudom. cseregyak.
 Koordinátor
 NORE

 Szelezsán Dávid  E-mail: nore@humsirc.hu
 
 Egészség-
 fejlesztési
 Koordinátor
 NPO

 Horváth Kitti

A Magyar Orvostanhallgatók Egyesületének munkájába másodévesen kapcsolódtam be. Harmadévesen a Szegedi Helyi Bizottság Általános elnökhelyettese lettem, majd az ezt követő két évben az Országos Bizottság egészségfejlesztési koordinátori tisztségét töltöttem be.

Helyi szinten igyekszem segíteni valamennyi prevenciós rendezvényünk szervezésében, mint például az Egészségnap, az AIDS világnapja, a Tumorprevenciós Nap vagy éppen az Árvízi Emléknap. Az évek során részt vettem több, a szexuális egészség megőrzésével foglalkozó nemzetközi táborban, így azóta ebben a témakörben tartok gimnáziumi tanórákat, illetve kortársoktató-képzéseket országszerte. Továbbá a 2009/2010-es tanévben az Egyesület Kari Tanács tagja voltam.

Mint országos tisztségviselő feladataim közé tartozik a Szegedi Helyi Bizottság képviselete a küldöttgyűléseken, illetve tavaly lehetőségem nyílt hazánkat az IFMSA világtalálkozóján is népszerűsíteni. A mindennapokban pedig a négy orvosi egyetem egészségfejlesztő munkáját igyekszem összeegyeztetni, az új lehetőségeket felkutatni és azokat minél sikeresebben kihasználni.

  E-mail: kittidream@gmail.com
 
 Gyermek- és
 Ifjúságnevelő
 Koordinátor

 Siklósi Réka  E-mail: reka.siklosi@gmail.com
 


SCOPE

 Bejövő cseregyak.
 Koordinátor
 LEO-in

 Rácz Attila

Elsőéves korom óta részt veszek a Magyar Orvostanhallgatók Egyesületének, Szegedi Helyi Bizottságának (MOE SZHB) munkájában. A tavalyi év során mint assist tevékenykedtem, most pedig, mivel lehetőség adódik rá, szeretném koordinátorként folytatni a munkámat.

Az előző tanévben több külföldi hallgatónak is segítettem miután Szegedre érkeztek az itteni ügyeikben, illetve segítettem a többi cseregyakorlattal kapcsolatos ügyben a koordinátoromnak.

Az elmúlt évben láttam, hogy az akkori koordinátorok milyen jól végezték a munkájukat, illetve ezzel milyen mértékben segítették a külföldieket Szegeden. Szeretném ezt a programot folytatni, mind a külföldi hallgatók az egyetemünkön töltött gyakorlatainak segítésében, mind pedig, hogy megismerhessék a várost, országunkat. Úgy gondolom korábbi koordinátoroktól (Bálint Lenke valamint Szelezsán Dávid) szerzett tapasztalataim révén illetve az ő közvetett segítségükkel ez meg is valósítható.

                                       

  E-mail: hu.attila.racz@gmail.com
 
 Bejövő cseregyak.
 Koordinátor assziszt.
 LEO-in assist.

 Sűdy Roberta


  E-mail: roberta0401@hotmail.com
 
 Bejövő cseregyak.
 Koordinátor assziszt.
 LEO-in assist.

 Rétfalvi Eszter


  E-mail: retfalvi.eszter.08@gmail.com
 
 Kimenő cseregyak.
 Koordinátor
 LEO-out

 Zelenyánszki Márk

Másodéves korom óta részt veszek a Magyar Orvostanhallgatók Egyesületének, Szegedi Helyi Bizottságának (MOE SZHB) munkájában. Bálint Lenke kapcsán ismertem meg az egész MOE SZHB-t, egyből assist lettem, és az első végig tevékenykedett év után csak pozitív tapasztalatokról számolhatok be.

Igaz, még csak egy éve vagyok MOE tag, mégis lehetőségem nyílt belelátni a cseregyakorlatos teendőkbe. Fogadtam az év közben érkezett külföldi lányokat, kiegészítettem Bálint Lenke koordinátor munkáját és jelentős segítséget nyújtottam a nyári cseregyakorlat lebonyolításában.

Terveim szerint folytatni fogom a munkát, amit Bálint Lenke és koordinátor társa Szelezsán Dávid csináltak.

                                       

  E-mail: markzelenyanszki@gmail.com
 
 Kimenő cseregyak.
 Koordinátor assziszt.
 LEO-out assist

 Medovarszki Anna


  E-mail: annamedovarszki@gmail.com
 
 Kimenő cseregyak.
 Koordinátor assziszt.
 LEO-out assist

 Gál Judit


  E-mail: judiiit.89@gmail.com
 


Erasmus

 Koordinátor
 Vörös Krisztina

Negyedéves orvostanhallgató vagyok, harmadik éve tartozom az egyesülethez. Tavaly kimenő cseregyakorlat koordinátor asszisztensként dolgoztam. Idén hallgatói Erasmus koordinátorként egyik fő feladatom Jánossy Tamás Tanár Úrral, a kar Erasmus koordinátorával együttműködve a pályázatok kiírása, megadott pontrendszer alapján történő elbírálása.

Másik fontos célunk a bejövő külföldi Erasmus hallgatók bevonása a szegedi egyetemi életbe. Szeretettel várom azoknak a jelentkezését, akik szívesen tartoznának a csapatunkhoz, és segítenének nekünk ebben!

  E-mail: voros.krisztii@gmail.com
 
 Koordinátor assziszt.
Nádasy Zsuzsi


  E-mail: nazsuka@yahoo.com
 
 Koordinátor assziszt.
 Knódel Anita


  E-mail: anita.knodel@gmail.com
 


SCORE

 Csere TDK
 Koordinátor
 LORE

 Nógrády Miklós

IV. éves orvostanhallgató vagyok. Elsősként kezdtem a MOE-ban dolgozni "contact person"-ként. A 2008-2009-es tanévben Bejövő cseregyakorlat koordinátor assistként dolgoztam. A 2009-2010-es tanévben pedig Bejövő cseregyakorlat koordinátorként folytattam a munkát a MOE-nél. Idén Csere-TDK koordinátorként folytatom a munkát. Fő feladatom a csere-TDK programmal ide érkező külföldiek fogadása, és a kimenő diákokkal kapcsolatos feladatok intézése.

  E-mail: nogradymiklos@gmail.com
 
 Csere TDK
 Koordinátor assziszt.
 LORE assist.

 Kemény Lajos


  E-mail: kemeny.lajos@gmail.com
 


SCOPH

 Egészségfejlesztés
 Koordinátor

 Papp Letícia

VI. éves orvostanhallgató vagyok. 2008 óta aktívan részt veszek a MOE prevenciós tevékenységeiben, tavaly asszisztensként munkálkodtam, az idei évtől pedig én fogom betölteni az egészségfejlesztési koordinátori tisztséget. Céljaim között szerepel a Tumorprevenciós¬¬-, Füstmentes- és Diabetes Nap megszervezése, továbbá az Egyetemi Egészségnapon, Árvízi Emléknapon, Szolidaritás éjszakáján, Autómentes napon, iskolai sport- és egészségnapokon, fesztiválokon való részvétel. Ebben az évben is tartunk az általános- és középiskolákban prevenciós témájú előadásokat, határokon innen és túl. Továbbá, a jövőben is szeretném folytatni a közös munkát a Magatartástudományi Intézettel és az egyesület többi koordinátorával, hogy minél hatékonyabban működhessen az egészségfejlesztés, egészségnevelés.

Szeretettel várunk minden lelkes orvostanhallgatót a csapatunkba, aki már az egyetemi évei alatt szeretne tenni az emberek egészségéért!
                                       
                                       

  E-mail: leticiapapp@gmail.com
 
 Egészségfejlesztés
 Koordinátor assziszt.

 Burány Zita


  E-mail: zita089@gmail.com
 
 Egészségfejlesztés
 Koordinátor assziszt.

 Prikidánovics Krisztina


  E-mail: prikidanovics.krisztina@gmail.com
 
 Egészségfejlesztés
 Koordinátor assziszt.

 Kovács Csilla


  E-mail: csolla@citromail.hu
 


SCORA

 Repr. Egészségfejl.
 Koordinátor

 Mézes Mónika

Négy éve vagyok a MOE- SZHB tagja, két éve pedig LORA. A Teddy Maci Kórházban kezdtem a prevenciót, mint sokan mások, ahonnan a reproduktív szekcióba kerültem. Ezen a területen lehetőségetek van szexuális és mentálhigiénés előadások tartására általános és középiskolákban, egészségnapokon, rendezvényeken. Mindez főként az A-HA! szexuális felvilágosító és mentálhigiénés program keretén belül valósul meg. Legnagyobb rendezvényünk az AIDS- nap december 1- én, mellyel a Magyarországon is jelenlevő problémára, a megelőzésre, a betegséggel kapcsolatos tévhitek tisztázására törekszünk. Ha úgy érzed, szeretnél részt venni a csapatban, keress meg bátran!

                                       
                                       
  E-mail: dundi86@gmail.com
 
 Repr. Egészségfejl.
 Koordinátor assziszt.

 Horváth Judit


  E-mail: baszileusz@freemail.hu
 
 Repr. Egészségfejl.
 Koordinátor assziszt.

 Rózsa Tamás


  E-mail: tomthony@gmail.com
 


Elsősegély

 Koordinátor
 Kovács Ágnes

Negyedik éve veszek részt az egyesület munkájában és immár harmadik éve töltöm be az elsősegélynyújtó koordinátori tisztséget, előtte koordinátor asszisztens voltam.

Fő célomnak tartom megismertetni a laikusokkal, miként tudnak hatékonyan és szakszerűen elsősegélyt nyújtani másoknak, hiszen a legnagyobb értékünk az egészségünk és az életünk, mely gyakran csak pár percen múlik.

Az idei évben több középiskolában fogunk elméleti és gyakorlati órákat tartani, valamint csoportommal részt veszünk különböző rendezvényeken is, mint például a Cserkésznap.

Ha Te is fontosnak tartod, hogy a lehető legtöbb ember tudjon szakszerűen elsősegélyt nyújtani, és akár szívesen oktatnád is őket erre, csatlakozz a csoportunkhoz, minden új embert szívesen fogadunk!

                                       
                                       

  E-mail: pisze88@citromail.hu
 
 Koordinátor assziszt.
 Gedei Nóra


  E-mail: gedeinora@gmail.com
 
 Koordinátor assziszt.
 Till Zsolt


  E-mail: ---
 


Teddy Maci Kórház

 Koordinátor
 Haskó Zita

V. éves orvostanhallgató vagyok, 2006 óta aktívan tevékenykedem, mint Teddy Maci doktor. A Teddy Maci Kórházzal óvodákat látogatunk meg, ahol a gyerekeknek játékos módon mutatjuk meg orvosi műszereket, eszközöket, velük együtt gyógyítjuk meg "beteg" plüssmackójukat. A program célja, hogy segítsünk legyőzni a gyerekek fehér köpenytől való félelmét, segítsünk kialakítani a későbbi jó orvos-beteg kapcsolat alapját. Koordinátorként feladataim az óvodákkal való kapcsolattartás, a látogatások megszervezése, új, lelkes Teddy Maci doktorok toborzása.

                                       

  E-mail: haskozita@gmail.com és tmkszeged@gmail.com
 
 Koordinátor assziszt.
 Pócs Dávid


  E-mail: ---
 
 Koordinátor assziszt.
 Ruzsa János


  E-mail: ---
 


LOME

 Oktatásügy
 Koordinátor

 Dányi Orsolya

Három éve kezdtem el az oktatásügyi szekcióban dolgozni, tavaly óta mint koordinátor. A tavalyi év legfontosabb eseménye a szekcióm számára a TDK est volt. Idén szoros kooperációban szerveztük mindezt a HÖK-kel és azt hiszem, kijelenthetem, hogy nagy sikere volt. Az est a Pulzus kávézóban került megrendezésre, külön elméleti illetve klinikai szekcióval. Minden intézet képviselőjének 10 percben lehetősége volt bemutatni az intézetben folyó TDK munkákat illetve szakdolgozat lehetőségeket.

A TDK előadások alakalmával ide látogató külföldi hallgatóknak programokat szerveztünk, annak érdekében, hogy ez alatt a rövid idő alatt minél több mindent megismerhessenek Szegedből. Szerencsére ez nagyon jól sikerült és úgy tűnt mindenki kedves emlékekkel tért haza. Utolsó este egy kis fogadást is szerveztünk, ahol a professzorok és a diákok személyesen is találkozhattak, elbeszélgethettek.

Idén szeretnénk egy jelnyelvi tanfolyamot indítani. Régi álmunk ez, de sajnos financiális okokból kifolyólag eddig nem került megvalósításra. Tervben van még egy „orvostanhallgató tolmács program” a külföldi orvostanhallgatók számára. E program keretein belül magyar hallgatók segíthetnének külföldi kollégáiknak az által,hogy a beteg-orvos kommunikációban tolmácsként vesznek részt.

  E-mail: danyi_orsi@hotmail.com
 
 Oktatásügy
 Koordinátor assziszt.

 Szegi Tímea


  E-mail: timi.szegi@gmail.com
 
 Oktatásügy
 Koordinátor assziszt.

 Füle Judit


  E-mail: fulej@yahoo.com
 


EMSA

 Koordinátor
 Balázs Erika

Negyedik éve vagyok tagja az egyesületnek. Kezdetben az Elsősegély csoporthoz majd a Teddy Maci Kórház tevékenységeihez csatlakoztam.

A European Medical Students' Association (EMSA) számos programot szervez, amelyek közül kiemelnék néhányat amelyet érdemes lenne nálunk is meghonosítani:

Célomul tűztem ki továbbá a Different Christmas kezdeményezéshez való csatlakozásunkat is, aminek keretében a karácsonyt kórházban töltő gyerekek számára, vagy akár a geriátria betegeinek különböző felajánlásokból érkező ajándékokat osztogatunk és karácsonyi zenével és játékokkal ünnepi hangulatot teremtünk.

Továbbá céljaim közt szerepel a Twinning Project fellendítése, a program lényege a bilaterális jellegű, külföldi orvostanhallgatókkal való meglehetősen szoros és személyes kapcsolat létrehozása.

Emellett a Movies & Medicine estek rendszeresítése, melynek során az adott este filmjének témájához szaktekintélyt hívnánk egy kötetlen kerekasztal-beszélgetésre. Ezek mellett bécsi mintára szeretnénk meghonosítani egy vérvételi rendszert az orvostanhallgatóknak.

Ezek az új tervek csak a Ti közreműködésetekkel jöhetnek létre. Várom minden tettre kész, ötletgazdag orvostanhallgató jelentkezését, elsőtől a hatodévesig.

  E-mail: baleri@hotmail.com
 


Mediwell

 Koordinátor
 Balázs Boglárka

Balázs Boglárka negyedéves orvostanhallgató vagyok, a Mediwell koordinátora. A Mediwell elsődleges célja, hogy egy segítő hálót hozzunk létre orvostanhallgatókból orvostanhallgatóknak. Ügyeleti rendszert alakítottunk ki, ahol kortárssegítők várják a bármilyen problémával hozzánk forduló orvostanhallgatókat, angol nyelven is. Film klubokat szervezünk az orvostársadalmat aktuálisan foglalkoztató kérdésköröket boncolgató filmekből. Kötetlen esteket szervezünk a Pulzusban, ahol zenés, játékos keretek között ismerkedhettek meg velünk. A team-ben való gondolkodás, valamint a közös problémamegoldás elősegítésére Junior Bálint-csoportokat szervezünk. Pályaorientációs célzattal Kerekasztal beszélgetéseket rendezünk meghívott gyakorló orvosok részvételével. Elérhetőségeinket, programjainkat a MOE honlapon és azon kívül plakátjainkon is megtaláljátok.  E-mail: balazsboglarka@gmail.com
 
 Koordinátor assziszt.
 Varga Kriszta Dorina


  E-mail: vakrido@gmail.com
 
 Koordinátor assziszt.
 Nagy Tünde Szilvia


  E-mail: pneumocyta@gmail.com
 


Informatika

 Koordinátor
 Mogyoróssy Sándor

Idéntől én vagyok a jól ismert Multimédia Atyaúristen. Munkám során céljaim a következők lennének: Egy megfelelően színvonalas honlap fenntartása. Az Egyesületben működő számítógépes géppark karbantartása, frissítése, az Egyesületben folyó munka zökkenőmentessé tétele. Kreatív ötleteimmel, aktívan részt vegyek az Egyesület programjainak szervezésében, kivitelezésében.

  E-mail: mogy90@gmail.com
 


Felügyelő Bizottság tagjai

 Elnök
 Altorjay Ábel


Végzett hallgató vagyok, korábban SCOPH asszisztensként a különféle évközi prevenciós programokon és fesztiválokon történő prevenciós tevékenységek szervezésében vettem részt, ily módon szereztem betekintést az egyesület egészének munkájába. 2010/2011-es tanévben én töltöttem be az elnöki tisztséget a MOE SZHB-ban.  E-mail: altorjayabeltamas@gmail.com
 
 Tag
 Németh János


Negyedik éve vagyok aktív tagja a MOE SZHB-nak, ezelőtt elsősegély koordinátor asszisztensként és cseregyakorlat asszisztensként dolgoztam. Tavaly az volt a feladatom, hogy pályázatok megírásával gyarapítsam az egyesület számláját, s ezt a pénzt elektronikai eszközökbe, gimnáziumi oktatásba valamint oktatási segédanyagokra fordítsuk.  E-mail: acetilkolin07@hotmail.com
 
 Tag
 Bálint Lenke


V. éves hallgató vagyok. Az előző tanévben én voltam a beutazásért felelős cseregyakorlati koordinátor.  E-mail: balintlenke0205@gmail.com