10 éves a 20on éves egyesület – MOE SZHBA Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete (MOE) mára egy, az országot behálózó nemzetközileg elismert közhasznú civil egyesületi szövetség. Tevékenységével hozzájárul a nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező magyar orvosok képzéséhez, laikus oktató programok népszerűsítéséhez és lebonyolításához. Továbbá hazai és nemzetközi kapcsolatok révén lehetőséget biztosít a kutatással foglalkozó hallgatók tapasztalatainak kicseréléséhez. Tagjai kizárólag önkéntes orvostanhallgatók, akik fizetést nem kapnak.

A szervezet 1983-ban alakult Debrecenben, de mára mintegy 7-800 aktív tagja számlálható országosan. Szegeden először 1990-ben létesült helyi bizottság, mint hallgatói szervezet. Az egyesületek tevékenységi köre 2001/02 óta az ország minden graduális orvosképzést biztosító egyetemén civil egyesület formájában működik. A szervezetek egymás munkáját segítve, folyamatos kommunikáció és évenkénti két küldöttgyűlés mellett biztosítják a magyar orvosképzés színvonalának emelését és bekapcsolását a nemzetközi vérkeringésbe.

A szegedi hallgatók a MOE keretein belül már az első tíz évben hatalmas lépéseket tettek meg. Az orvostanhallgatók széleskörű érdeklődéséhez alkalmazkodva megannyi szekciót hoztak létre és külön csoportokba szervezték a tagokat.

Az egyik legnagyobb népszerűségnek örvendő program az 1990-es évektől töretlenül működő nemzetközi cseregyakorlat, mely több mint 45 szegedi orvostanhallgatónak ad évente lehetőséget arra, hogy látókörét szélesítve bővíthesse ismereteit a világ számos országában. Az évek folyamán a kiutazók száma megháromszorozódott a különböző, alternatív kiutazási lehetőségek és egyéni szerződések segítségével. Említésre méltó például a Medizinstudenten ohne Grenzen mozgalom, CsereTDK és Erasmus (régen MOE-Tempus) pályázatok.

A MOE neve alatt szerveződtek 1991-ben az első oktatási diákcentrumok, melyek minden hallgatónak rendelkezésére bocsájtották az akkor korszerű technikai eszközöket a tanulás folyamatának segítésére.

1986 óta működik Szegeden olyan orvostanhallgatókból álló egészségnevelő csoport, mely a Magatartástudományi Intézettel és a Népegészségtan Intézettel közösen, a népegészségtan égető problémáira koncentrálva népszerűsítik az országban méltánytalanul elhanyagolt egészségnevelést és próbálják eljuttatni a nemzetközi alapelveket a szegedi fiatalsághoz és a közeli városok lakóihoz. Ez az elhivatott csoport idővel csatlakozott a Szegedi Helyi Bizottság munkájához.

A 90-es évekre a MOE SZHB identitás keresése volt jellemző. Az évtized végére az egészségnevelés és a kiutazás vált a két legjelentősebb témakörré. Ezen felül a MOE részt vállalt az orvosképzés fejlesztésében is. 1994-ben megszervezésre került az I. Magyar Orvostanhallgató Konferencia és nem sokkal később 1998-ban a második is, melyek szervezésében és lebonyolításában állami segítséget is sikerült igénybe venni.

A 21. század elején állami iránymutatás hatására a helyi bizottságok hallgatói szervezetből civil egyesületekké avanzsálódtak. Így lett a 2001-2002-es tanévtől a Szegedi Helyi Bizottság is önálló gazdálkodással rendelkező, közhasznú, civil egyesület.

Büszkék lehetünk, hiszen szeged kimagasló eredményeket ér el a Tudományos Diákköri munkákban. A helyi TDK konferencia rendezésében a MOE SZHB egy ideje állandó szerepet vállal és tagja a TDK Tanácsnak. A remek országos eredmények fenntartásához egyesületünk a hallgatói önkormányzattal közösen TDK Esteket rendez, melyen az orvostanhallgatók megismerkedhetnek az intézetek tudományos munkáival.

A MOE SZHB szinte létezése óta tagja az IFMSA-nek (International Federation of Medical Students' Associations), mint Hungarian Medical Students’ International Relations Committee, Local Committee of Szeged. Az IFMSA-ben mára 95 tagországunk van 102 egyesülettel. Az első írásos emlékek a nemzetközi szervezetről 1962-ből származnak. Továbbá tagja vagyunk az EMSA-nak (European Medical Students' Association) is.

A korábban már említett IFMSA-hez köthető, nyári cseregyakorlat az elmúlt tíz évben egy állóvíz rohanó világunkban. Szegeden minden évben stabilan 50 külföldi orvostanhallgató tölti gyakorlatát és kb. 50 magyar orvostanhallgató tud kiutazni szakmai tapasztalatcsere jogcímén. Minden évben Külügyi Esteket rendezünk, melynek keretein belül külföldön kint járt hallgatók mesélnek tapasztalataikról. Húsz év folyamatos, átgondolt munkájának eredménye, hogy a visszajelzések szerint VILÁG szinten a 3. legjobb fogadó ország lettünk a világon (szorosan Svédország és Dánia mögött). Az országos adatokból is magasan kitűnik Szeged eredménye, ami páratlan a régió orvosokat képző városaihoz viszonyítva.

Nemzetközi tapasztalatcserék révén a tevékenységi kör folyamatosan bővült. 2006-ban a szegediek is átvették a Teddy Maci Kórház projektet. A Teddy Maci Kórház a legkisebbekhez szól. Játékos formában, szórakoztató módon próbálja az egészséges életmódot, illetve az orvosi tevékenységet megismertetni az óvodásokkal. Mára már 33 országban van jelen ez a program, ami a kisgyermekek orvostól, kórháztól való félelmét igyekszik csökkenteni. Felmérések szerint ennek további jótékony következménye, hogy a problémával küzdő emberek felnőtt korukra bátrabban mernek orvoshoz fordulni.

2008-ban saját indíttatásból beindult az elsősegélyt oktató csoport is. Tantermi oktatásaik váratlan érdeklődésre tartanak számot. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola 2010/11-es és 2011/12-es tanévben a szegedi egyesületet kérte fel, hogy készítsék fel tanulóikat a kötelező jogosítvány megszerzéshez elengedhetetlen egészségügyi vizsgára. Továbbá idén szeged ad helyszínt a rendőr tanoncok elsősegély versenyének, amiben szintén várják a szegedi orvostanhallgatók közreműködését. A kis létszámú elsősegély csoport ezen felül még további középiskolákban tart hasonló oktatásokat. 2009 óta minden évben folyamatosan megrendezik a Sürgősségi Napot, mely a laikus oktatást és a szakmai továbbképzést egyaránt szolgálja. 2010-ben a Szegedi Helyi Bizottság Elsősegély csoportja és a Sürgősségi Nap nemzetközi hallgatókonferencián első helyezést ért el.

2009-ben csatlakozott hozzánk egy újabb Magatartástudományi Intézet segítségével létrejövő hallgatói kezdeményezés, a Mediwell kortárssegítő csoport. Ezen csoport keretein belül orvostanhallgatók próbálnak segíteni esetlegesen bajbajutott orvostanhallgató társaikon. Eredményeik nem mutatkoznak meg azonnal, de az igények egyértelműen jelen vannak.

Az évek során folyamatosan bővülő repertoárban egész napos, sőt több napos rendezvények is találhatóak, melyeket minden évben megrendezünk: MOEst, TDK Est, Külügyi Est, AIDS Nap, Valentin Nap, Tumorprevenciós Nap, Diabetes Nap, Füstmentes Nap, Teddy Maci Nap, Sürgősségi Nap.

Az országos példák láttán, saját terv alapján 2011-ben beindítottuk a jelnyelvi képzésünket orvostanhallgatóknak. Reményeink szerint ezzel is hozzájárulunk egy érettebb, szélesebb látókörű orvostársadalom létrehozásához.

Általánosságban elmondható, hogy meg szeretnénk őrizni közel 30 év hagyományait, rendezvényeit. Továbbá rendkívüli módon törekszünk az új hagyományok megteremtésére és új fogalmak, programok bevezetésére.

2012. szeptember 29-én (szombaton) délután szeretnénk egy emlékülést rendezni a szegedi MOE-sok és volt MOE-sok közreműködésével az Új Klinikán. Bemutatásra kerülne az elmúlt 20 év egyesületi munkája és megszólaltatnánk az egyetem munkatársai közül olyanokat, akik kiemelkedően sokat tettek szervezetünk fejlődéséért. Ugyanezen nap délutánján a „SZOTE Pályán” tartanánk pikniket. Várunk szeretettel minden érdeklődőt!


Az elmúlt 10 év tisztségviselői1999-2000
- Elnök: Sohár Gellért
- Általános Elnökhelyettes: Simonka Zsolt
- Gazdasági Elnökhelyettes: Stréli Katalin
- Nemzetközi Elnökhelyettes: Hornok Emese
- Tudományos Elnökhelyettes: Rojkó Lívia

(Kopasz Norbert, Timinszky Gyula, Hodosi Kálmán, Vincze Emőke, Resch Miklós, Stréli Katalin, Portik D. György, Kaszás Annamária, Katona Renáta, Lencse Gerda, Milassin Tamás, Sohár Gellért, Simonka Zsolt)

1999-2000
- Elnök: Milassin Tamás
- Általános Elnökhelyettes: Simonka Zsolt
- Gazdasági Elnökhelyettes: Kopasz Norbert


2000-2001
- Elnök: Zádor Zsolt
- Gazdasági Elnökhelyettes: Vass Gábor
- Általános Elnökhelyettes: Nagy Edvárd
- Tudományos Elnökhelyettes: Vincze Emőke
- Nezmetközi Elnökhelyettes: Vármonostory Edit

- Koordinátor:
o Egészségügyi: Hegedűs Ildikó

2001-2002
- Elnök: Zádor Zsolt
- Gazdasági Elnökhelyettes: Vass Gábor
- Általános Elnökhelyettes: Nagy Edvárd
- Tudományos Elnökhelyettes: Molnár Edit
- Nezmetközi Elnökhelyettes: Nagy Nikoletta

- Egészségnevelés: Hannus Márton
- PR-tisztség: Devosa Iván
- Koordinátor:
o Egészségügyi: Hegedűs Ildikó

2002-2003
- Elnök: Zádor Zsolt
- Gazdasági Elnökhelyettes: Vass Gábor
- Tudományos Elnökhelyettes: Kürti Kálmán (ET)
- Nezmetközi Elnökhelyettes: Nagy Nikoletta

- Egészségnevelés: Hannus Márton
- Koordinátorok:
o Jánosházi Eszter
o Jánváry Kristóf
o Perényi Ádám

2003-2004
- Elnök: Zádor Zsolt
- Általános Elnökhelyettes: Perényi Ádám
- Gazdasági Elnökhelyettes: Jánvári Kristóf
- Nezmetközi Elnökhelyettes: Nagy Nikoletta
- Tudományos Elnökhelyettes: Kürti Szabina

- Egészségnevelés: Hannus Márton
- Koordinátor:
o Cseregyakorlat: Kovács Rita
o Bejövő cseregyakorlat: Majláth Zsófia
o CsereTDK: Kohári Mária
o Jánosházi Eszter

2004-2005
- Elnök: Perényi Ádám
- Gazdasági Elnökhelyettes: Jánvári Kristóf
- Általános Elnökhelyettes: Zádor Zsolt
- Nemzetközi Elnökhelyettes: Kovács Rita

- Egészségnevelés: Vincze Anna
- Koordinátorok:
o SCOPH: Sebestyén Dóra
o Cseregyakorlat: Pálinkás Éva
o Bejövő cseregyakorlat: Majláth Zsófia
o Oktatásügy: Jászkuti Ákos
o CsereTDK: Kohári Mária
o Dobi Ágnes

2005-2006
- Elnök: Perényi Ádám
- Gazdasági Elnökhelyettes: Jánvári Kristóf
- Általános Elnökhelyettes: Jászkuti Ákos
- Nemzetközi Elnökhelyettes: Kovács Rita
- Tudományos Elnökhelyettes: Pálinkás Éva

- Egészségnevelés: Fejes Imola Krisztina
- Koordinátorok:
o Gazdasági: Nagy András
o SCOPH: Dobi Ágnes
o LORE: Pálinkás Éva
o Cseregyakorlat: Majláth Zsófia
o Erasmus: Rokoya Szilvia

2006-2007
- Elnök: Jászkuti Ákos (még pályázott: Kovács Rita)
- Gazdasági Elnökhelyettes: Nagy András
- Általános Elnökhelyettes: Holczer Ákos
- Nemzetközi Elnökhelyettes: Gellény Kitti
- Tudományos Elnökhelyettes: Pálinkás Éva

- Egészségnevelés: Fejes Imola Krisztina
- Koordinátorok:
o EMSA: Perényi Ádám
o SCOPH: Dobi Ágnes
o LORE: Pálinkás Éva
o Cseregyakorlat: Németh Balázs
o Erasmus: Rokoya Szilvia

Frissebbek megtalálhatóak a Tisztségviselők menüpontban.